Monetizing inventions

Monetizing inventions, ofwel kapitalisatie van uitvindingen, is onze kernactiviteit. Wij investeren, samen met de uitvinder, in baanbrekende innovaties en nemen  obstakels weg die een succesvolle kapitalisatie van een uitvinding in de weg staan.

 

Inbreuk op uw patent?

Er wordt vermoedelijk inbreuk gemaakt op mijn patent.Meteen duiken allerlei vragen op. Wat nu?

Rasser|De Haan heeft de expertise in huis om de antwoorden te vinden. En in de juiste gevallen doen wij dit op een no-cure-no-pay basis!

 

Due Diligence Services

De Patent Due Diligence Services van
Rasser|De Haan ondersteunen Private Equity en Corporate Finance bij de bepaling van de waarde-, geldigheid en licentie mogelijkheden van patenten.

 

Bewezen track record

Rasser|De Haan vertaalt uitvindingen met succes in rendement en heeft op dit gebied een uitstekende staat van dienst. Met de licentieverlening van ca. €15 miljoen voor Tack Smart konden voor het eerst de vruchten worden geplukt van ons teamwork.

 

Over ons

Wij, de mensen achter Rasser|De Haan BV, zijn Koos Rasser en Eduard de Haan. Onze eerste samenwerking dateert van 2007 en in 2012 zijn we business partners geworden binnen Rasser|De Haan BV.

 

Processtappen

De weg van uitvinding naar patent kent vele hindernissen die Rasser|De Haan voor u kan nemen. We kunnen u helpen uw uitvinding op het juiste spoor te krijgen, op welk moment in het proces dan ook.

 
 

Het patent beschrijven

De kwaliteit van uw uitvinding bepaalt of u er patent op kunt aan- vragen en of licenties kunnen worden verleend. De eerste essentiële stap is de patentbeschrijving, het bepaalt in belangrijke mate het commerciële en juridische succes van de uitvinding.

 

Het patent aanvragen

Voordat een patent kan worden aangevraagd, moet u een uitvinding doen. Maar wat is een uitvinding en wanneer is deze patenteerbaar? Wij kunnen u antwoord geven op belangrijke vragen over het indienen van de patentaanvraag.